ONDERHOUD
Het onderhoud van een zwembad is minder arbeidsintensief dan veelal wordt aangenomen. De pomp en het filter van de zwembadinstallatie leveren een belangrijke bijdrage aan het schoonhouden van het bad. Een goede installatie heeft voldoende capaciteit om een sterke stroming aan het oppervlak van het water te bewerkstelligen. Hierdoor wordt het grootste gedeelte van het (tuin)afval direct afgevoerd. Het afval dat naar de bodem zinkt kan handmatig of geautomatiseerd worden verwijderd.

Hoewel alle onderhoudswerkzaamheden aan een zwembad doorgaans door u zelf uitgevoerd kunnen worden, assisteert Stork Zwembaden graag. In overleg kunnen wij het zomer- en winterklaar maken van uw zwembad verzorgen, evenals de periodieke schoonmaakbeurten.


2010 SIM Solutions