AANLEG
Voor het aanleggen van een zwembad is meestal een aanlegvergunning van de gemeente benodigd. De voorwaarden voor het verstrekken van een vergunning verschillen per gemeente en per bestemmingsplan dat van toepassing is op uw perceel. U moet er rekening mee houden dat de gemeente maximaal 12 weken mag uittrekken voor het al dan niet verstrekken van een vergunning. Bovendien gaat er na deze periode nog een publicatietijd in van 6 weken, waarin direct omwonenden bezwaar mogen aantekenen.

Omdat de meeste gemeenten bouwkundige tekeningen en constructieberekeningen vragen, kan Stork Zwembaden voor u bemiddelen of zelfs de gehele aanvraag voor u verzorgen.


2010 SIM Solutions